Kintikkala

Tontit sijaitsevat Kintikkalan alueella noin 3 km päässä Mynämäen keskustasta.  Aseman koulu ja yksityinen luontopäiväkoti Norlandia Laine sijaitsevat noin kilometrin päässä. Pikkulaurin päiväkoti sijaitsee noin 3,5 kilometrin päässä. Valtatie 8:lle on matkaa nelisen kilometriä.

 

 

Kortteli/ tontin nro Pinta-ala m² Rakennus-oikeus
e=0,20 m²
Hinta  € (10,00/m² AO 15,00/m² AR) Osoite
1000/1 4582   AR I 916 68.730 Kintikkalantie 3
1001/1 2279  
AO I ¾ u
455 22.790 Kintikkalantie 5
1001/2 2183  
AO I ¾ u
436 21.830 Kintikkalantie 7
1001/3 1540   
AO I ¾ u
308 15.400 Kintikkalantie 9
1001/4 1568   
AO I ¾ u
313 15.680 Kintikkalantie 11
1001/5 1621
AO I ¾ u
324 16.210 Kintikkalantie 13
(Kintikkalankuja 1)
1003/1

Osa tontista yksityisen omistuksessa

3769   AR I

(3459 + 310)

753 56.535 Kintikkalantie 2
1003/2 3928   AR I 785 58.935 Kintikkalantie 4
1003/3 2310   
AO I ¾ u
462 23.100 Kintikkalantie 6
1111/1 1732   
AO I ¾ u
346 17.320 Kintikkalantie 8

 

Tontit ovat määräaloja, todelliset pinta-alat selviävät lohkomisen jälkeen. Ostaja vastaa kauppahinnan lisäksi lohkomiskuluista, vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymämaksuista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Tontin vuokraaja maksaa vuokran lisäksi liittymämaksut. Liittyjä hoitaa omalla kustannuksellaan talojohto-osuuden rakentamisen tarvikkeineen. Tonteilla vaaditaan tehtäväksi pohjatutkimus.

Tontin varausmaksu on 150 € ja varaus on voimassa 3 kuukautta. Tonttikauppa voidaan tehdä ennen varausajan päättymistä. Maksu hyvitetään tontin kauppahinnassa. Mikäli varaaja peruuttaa varauksen kunnasta johtumattomasta syystä, jää varausmaksu kunnalle.

Vesi- ja viemäriliittymistä lisää Mynämäen Vesihuolto Oy:n verkkosivuilla.

 

Tonttivarauslomake