Kivistönmäki

Tontit sijaitsevat Mynämäen keskustan alueella. Kuntakeskukseen ja valtatie 8:lle on matkaa n. 2 km, samoin kuin Pikkulaurin päiväkotiin ja Laurin kouluun.

Kortteli/ tontin nro Pinta-ala m² Rakennusoikeus
e=0,30 m²
Hinta €
(15,00/m²)
Osoite

328/1 VARATTU!

2000  AOR

600
30.000 Harjutie 18

328/2 VARATTU!

760    AOR

228
11.400 Harjutie 16

Ostaja vastaa kauppahinnan lisäksi lohkomiskuluista, vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymämaksuista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Tontin vuokraaja maksaa vuokran lisäksi vain liittymämaksut. Liittyjä hoitaa omalla kustannuksellaan talojohto-osuuden rakentamisen tarvikkeineen. Tonteilla vaaditaan tehtäväksi pohjatutkimus.

Tontin varausmaksu on 150 € ja varaus on voimassa 3 kuukautta. Tonttikauppa voidaan tehdä ennen varausajan päättymistä. Maksu hyvitetään tontin kauppahinnassa. Mikäli varaaja peruuttaa varauksen kunnasta johtumattomasta syystä, jää varausmaksu kunnalle.

Vesi- ja viemäriliittymistä lisää Mynämäen Vesihuolto Oy:n verkkosivuilla.

 Tonttivarauslomake