Tursunperä

 

Kunta Kiinteistötunnus Pinta-ala m² Rakennusoikeus         e=0,20 Käyttötarkoitus Hinta € 10,00/m² Osoite
Mynämäki 503-469-0012-0026-tontti 420/4 975 195 AO1 9750 Arvonkuja 2

 

Tontti on määräala, todellinen pinta-ala selviää lohkomisen jälkeen. Ostaja vastaa kauppahinnan lisäksi vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymämaksuista  sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Tontin vuokraaja maksaa vuokran lisäksi liittymismaksut. Liittyjä hoitaa omalla kustannuksellaan talojohto-osuuden rakentamisen tarvikkeineen. Tontilla vaaditaan tehtäväksi pohjatutkimus.

Tontin varausmaksu on 150 € ja varaus on voimassa 3 kuukautta. Tonttikauppa voidaan tehdä ennen varausajan päättymistä. Maksu hyvitetään tontin kauppahinnassa. Mikäli varaaja peruuttaa varauksen kunnasta johtumattomasta syystä, jää varausmaksu kunnalle.

Vesi- ja viemäriliittymistä lisää Mynämäen Vesihuolto Oy:n verkkosivuilla.

Tonttivarauslomake